BREZİLYA :

 

Yerleşik demokratik gelenekleri ve kurumlarıyla; iyi örgütlenmiş siyasal sistemiyle; güçlü ve etkili siyasal partileri ve işçi hareketiyle; komşuları ile anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesi ve hukuk ilkelerine dünya çapındaki sürekli artan ilgileri yansıtan ve hukuk ve halkların kendi geleceğine kendisinin karar vermesi ilkelerine saygılı dış politika; 3.200 ABD dolarına yakın kişi başına geliriyle dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yeralan, ekonomide aşırı devlet katılımı ile önemi azaldıktan sonra eski saygın konumunu tekrar kazanan özel teşebbüsleri ve kişisel girişimleri ile Brezilya muazzam rekabetlere özgüvenle karşı koymaktadır.

 

En önemlisi, toplumda düzenli şekilde azalsa da nüfus büyümesi ile daha da artan genel eşitsizliğin ve dikkat çekecek ölçüdeki haksız gelir dağılımının ve bunun sonuçlarının ivedi olarak giderilmesi gerekmektedir.

 

Sadece mevcut ekonomik ve sosyal alt yapıları devam ettirmek için değil, yeni iş alanları yaratmak, öğretimi geliştirmek, daha iyi sağlık bakımı ve daha fazla konut için önemli yatırımlar da yapılmalıdır.

 

Brezilya uygarlığının dinamikleri ve halen gelişmekte olan politik, idarî, sosyal ve ekonomik yapılar; bütün bu umutların, belki, Brezilyalıların geleneksel iyimserliğinin göze aldığından daha da hızla gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.

 

 

 

 

 

 
Recife Şehri   Fortaleza Şehri
Brasilia -Başkent   Salvador Şehri