BİTKİ ÖRTÜSÜ VE HAYVANLAR

 

Mevcut kısıtlı yer içinde okuyucuya, Brezilya hayvan ve bitki zenginliği ve çeşitliliği hakkında her hangi bir açık fikir vermek yalın bir deyimle olanaksızdır. Bu sınırlamalara karşın, görkemli “Victoria Regia”dan söz etmek zorundayız. İlk kez 1801’de keşfedilmiş, ve dünyanın tüm botanik bahçelerine gönderilmiştir. Aynı zamanda, Brezilya’nın geniş ormanlarında orkidelerin, kelimenin tam anlamıyla yüzlerce türü vardır ve bunlar gittikçe artan oranlarda önemli ihracat ürünleri olmaktadır. Dünyada yeralan 7.000 kuş türünün 1.200’den fazlası Brezilya’da bulunur. Amazon Nehrinde 2.500 tür balık vardır, bunların bazıları yakalanmamak için her türlü oyuna başvurur. Birçoğu diğer Brezilya nehirlerinde de mevcuttur. Bir karşılaştırma açısından, ünlü Mississipi nehrinde sadece 250 tür balık vardır.

 

Amazon Bölgesinde 50.000’den fazla, çoğu Afrika ve Asya tropik ormanlarında bulunanların toplamı kadar ve dünya toplamının beşte birinden fazla bitki türü bulunur. Bu rakama, şüphesiz, henüz bilimsel olarak tasnif ve analiz edilmemiş binlerce bitki türü dahil değildir. Fil ve gergedan gibi iri cüsseli hayvanlar Brezilya’da yoktur; ancak, timsah, tapir ve manatee gibi suda yaşayan pekçok hayvan mevcuttur. Ormanda jaguarlar ve daha küçük diğer vaşaklar yaygın olarak bulunur. Bununla birlikte çağdaş uygarlık bunları gerilere itmektedir. Yılan ve maymun türleri yaygındır, görkemli tüyleriyle papağanlar ve incecik sinek kuşları ve sayısız kelebek çeşitleri de öyle.

 

 
Tucano Kuşu
 
Jacaranda Ağacı