Kuzeydoğuda “Carnaubeira” adında, her bir parçası, kökleri ve gövdesi de dahil; yaprak ve meyvası, üretimde kullanılabilen bir çeşit palmiye vardır. Bu ağaç sadece Brezilya’da bulunur ve yaprakları çok güçlü mobilya cilası yapımında kullanılır.

 

Brezilya gerçekten her türlü maden cevherine sahiptir. Demir cevheri, manganez, boksit, bakır, fosfat ve potasyum en önemli maden yataklarıdır. Bazı tahminlere göre, Minas Gerais ve Amazon bölgesinde tüm tepeler hemen hemen baştan başa demir cevherinden oluşur ve ulusal demir cevheri rezervleri dünyanın çelik fabrikalarına yaklaşık 800 yıl süreyle demir cevheri sağlayacak yeterliktedir. Buna ilişkin en önemli çaba demir cevherinin fabrikalara iletilmesidir ve demiryolları ve limanlar özellikle bunun için inşa edilmiştir. Ülkenin birçok çelik fabrikasına ve iyi gelişmiş maden işleme sanayiine sahip olmasına karşın, bu madenlerin çoğu öncelikle işlenmeden ihraç edilmektedir.

 

Öte yandan, Brezilya’nın kömür rezervleri oldukça az ve düşük kalitededir. Petrobrás tarafından yapılan yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarına göre petrol bugün nispeten çok ve Brezilya’ya yetecek düzeydedir. Genellikle denizüstü platformlarda çalışılmaktadır (Petrobrás 1953’te kurulmuş bir ulusal petrol şirketidir) ve şu anda toplam petrol veriminin 2/3’sini temsil etmektedir. Rio de Janeiro sahili yakınındaki Campos Platformu bugün, Brezilya’nın en önemli petrol kaynağıdır ve büyük bir farkla ulusal üretimin büyük kısmını oluşturur ve 1.4 milyar varilin üstünde tahmin edilen rezervi ile ilerideki yıllarda da ana petrol rezervi olmaya devam edecektir. Şirketin ana faaliyetlerinin bir başka hedefi, Brezilya’nın kendine yeterli rafineri kapasitesine ulaşması ve bunun korunmasıdır. Petrobrás’ın rafineri yapısı, toplam ulusal rafineri kapasitesinin %99.3’ü itibariyle 10 rafineri ve bir asfalt tesisinden oluşur.

 

Campos vadisinin üretiminde kaydedilen belirgin artış, uygulanan ilk üretim sisteminin Brezilya mühendislerince daha sonra teknolojik olarak geliştirmesinin sonucudur. Söz konusu bu yeni sistemler, Petrobrás olarak, yeni bir petrol üretim dönemini başlattı. Petrobrás, 1980’lerden itibaren yıllarca ardı ardına dünya derinlik rekorları kırarak 1.800 metreyi geçen derinliklere ulaşmiştir.

 

Petrol sektörüne düzenli yatırım akışının sonucu olarak, ulusal üretimle karşılanan yerel petrol ve doğal gaz ihtiyacı hızla artmaktadır. Artan doğal gaz üretiminin kullanılmasını teminen, bir boru hattı ağı inşa edilmiş ve  Bolivya’dan da gaz getirilerek hiç durmadan genişletilmiştir. Doğal gaz araştırmalarına şöyle bir göz atıldığında, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde, bu ürünün ulusal enerji kullanımı eşitliğinde önemli bir husus olarak rol oynayacağı görülmektedir.

 

1975’te Ulusal Alkol Programı tesis edilmiştir. Bunun asıl amacı, alkolün otomotiv yakıtı olarak ya ulusal olarak üretilen benzin veya mazotla karıştırarak ya da alkolü kimya sektörüne verip, doğrudan Ottocycle motorlarda yakıt olarak  kullanmaktı. 1990’ların başında Brezilya’da, yılda ortalama bir milyondan fazla üretilen araçların çoğunluğu %100 alkolle çalışıyordu. Yurt içinde ve dışında bu programa yeniden önem verilmeye başlanmıştır.

 

Ülkenin enerji politikasında bir diğer önemli konu hidroelektrik enerjidir. Ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında, halen birincil enerji tüketiminin yaklaşık olarak %30’unu sağladığı ve 248 GW’lık üretim kapasitesine sahip olduğu, dünyada bu tür enerjiyi kullanan en büyük on kullanıcı arasında bulunan bir ülke olduğu gerçeği bize bir fikir verebilir. Elektrik enerjisi tüketimi, geçen yirmi yıl içinde yıllık yaklaşık olarak 10%’luk bir artış göstermiştir. Bu dönemin ötesinde kişi başına enerji tüketimindeki artış yıllık %7’ye ulaşmış, öte yandan tüketim düzeyi, kişi başına 1000 kilovat saat sınırını geride bırakmıştır. Önümüzdeki on yılda iki katı olabilecektir. Elektrik enerjisi üretimi için nükleer güç kullanımı da gelişirken bağımsız nükleer teknolojisi de ilerlemektedir. Mevcut uranyum rezervleri 305 bin ton veya dünya rezervlerinin %7’si olarak tahmin edilmektedir.

 

Ticaret