KÜLTÜREL HUSUSLAR

 

Not: Bu sayfa Brezilya'yı ziyaret etmek isteyen ya da Brezilya'da yaşamak isteyen yabancıların ortalama bir Brezilyalının yaşam tarzını anlamasını kolaylaştırma düşüncesiyle hazırlanmıştır. Unutulmasın ki başka bir ülkenin ortamına girildiğinde yadırganacak ya da garipsenecek bazı gelenekler ya da algılayış tarzları vardır ve bu kültürle birlikte gelen birşeydir.
Brezilya'da yabancılar genelde sevilmekte ve dışlanmamaktadır. Hatta ilgi çekici bulunmakta ve insanlar yabancılarla iletişim kurmak istemektedirler. Yabancı olduğunuzu bilen birisi size birçok konuda yardımcı olmak isteyebilir ve sizdeki farklılıkları (konuşma, davranış biçimi, yemek alışkanlıkları, giyim vs) sizin yabancı oluşunuza verip buna saygı duymakta ve yadırgamamaktadırlar.

İlk İsim ve Unvan

Brezilya’da ilk ismin kullanılması çok çabuk gerçekleşmektedir. Anne, baba, arkadaş, öğretmen, patron vb genelde herkes birbirine ismiyle hitap etmektedir. Bundan dolayı isminizle çağrılmayı yadırgamayınız. Brezilya’da bir kişiyi ilk ismiyle çağırmak için aile içinden birisi olmanız gerekmez. Burada soyadları diğer ülkelerdeki gibi daha basit bir şekilde kullanılmaz. Genelde çok uzun soyadları vardır. Brezilyalı ortağınızı unvanı ile çağırabilirsiniz.

Kişinin ismini telaffuz ederken zorlanıyorsanız kendi kendinize tahmin yürütmektense doğru telaffuzunu sorabilirsiniz. Doktor ve profesör gibi profesyonel unvanlar iş tanıdığı olduğunuz kişilere yapılabilir. Profesyonel unvanları olmayan şahıslar için soyadlarının önüne "Mister" yerine "Senhor", "Mrs." yerine ise "Senhora" kullanabilirsiniz.

Brezilyalılar bazen kendilerini tanıtmak için unvanlarıyla ilk isimlerini de kullanmaktadırlar. Örneğin (doktor George gibi). Soyadlarını kullanmak için fazla çaba sarf etmemektedirler.

Örneğin adı Carlos da Silva olan bir avukat kendini daha genç kişilere “Dr Carlos” eşit statüdeki şahıslara da sadece “Carlos” diye tanıtacaktır. Ayrıca size kartını veren Brezilyalıların isimlerinin altını çizerek beni bu şekilde çağırın, diğer isminin üzerine de çarpı işareti koyarak bu şekilde çağırmayınız gibi konuşmalara rastlayabilirsiniz.

Brezilya’da insanların iki soyadı bulunmaktadır. Yazı dilinde annenin soyadı babanın soyadından daha önce gelir. Şayet soyadıyla hitap etmek isterseniz kişilere hitap ederken babasının soyadını kullanmanız daha uygun olur.

1 2 3 4