Brezilya

 

Brezilya, dünyanın diğer birçok ülkesine nazaran gerçekten olağanüstü demografik ve tarihî özellikleri olan tropikal bir ülkedir.

 

Ülke, az gelişmiş bölgeleri ve hatta ilkel yerli toplumları ile tezat teşkil eden dünya çapında modern şehirlerle bezenmiştir. Eski ve yeni, herzaman uyumlu bir şekilde olmasa bile, her yerde yan yana bulunabilmektedir.

Brezilya, doğal kaynaklarının zenginliği, uluslararası ticarette gitgide artan önemli rol oynamaya yöneltilmiş dinamik nüfusu  ile çok geniş bir ülkedir.

 

Brezilya halkı, çok çeşitli insan ve ırkların mevcudiyeti ile belirgin, doğal içtenlikle birleşmiş, zorlukları yenme gücü, engin sanatsal duyarlılık ve çekici yaşam tarzı ile yeni bir toplum yaratmayı amaçlayan çabalar içindedir. Kısaca, Brezilya eşsiz kimliğini; eğitim görmemiş halkının ve Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika’daki atalarının etnik, kültürel ve dinsel etkileri ile şekillendirmektedir.

 

Kıta boyutlarında bir ülke olan Brezilya, 8,511,965 km2’lik bir alana sahiptir ve hemen hemen Güney Amerikanın yarısını kaplamaktadır. Daha açık bir deyişle, Ural’lara kadar uzanan Avrupa ülkelerinin toplamından daha büyüktür. Sadece Rus Federasyonu, Kanada, Çin ve Birleşik Devletler büyüklükte Brezilya’yı geçmektedirler.  Nüfus yönünden ise altıncı sıradadır.

 

Brezilya’nın Ekvator ve Şili dışında bütün Güney Amerika devletleriyle sınırı ve 7.310 km uzunluğunda Atlantik sahil şeridi vardır. Ülkenin nehir taşımacılığına elverişli 50.000 km’lik geniş bir nehir ağı mevcuttur. En önemlileri Amazon ve Tocantins-Araguaia nehir havzalarıdır, bunları São Francisco ve Paraná nehirleri izler. Söz konusu havzaların sadece ilk ikisi toplamın %56’sını oluşturur. Kabaca Brezilya’nın 2/3’si, yüksekliği 200 metreden 1.200 metreye kadar değişen, ancak alçak sıradağlarıyla kesilen yaylalardan oluşur. Ülkedeki en yüksek tepe Venezuela sınırı yakınındadır ve 3.014 m yüksekliktedir. Kuzey Ovası ülkenin en geniş ovası olup Amazon nehri tarafından sulanır. Sular o kadar güçlüdür ki yağmurlu mevsimlerde denizin 200 km kadar içine akar.

 

Brezilya topraklarının %90’nından fazlası Güney Yarıkürede yeralmaktadır. Oğlak dönencesi São Paulo’yu boydan boya geçerken, kuzey sınırının kuzey 5  enleme kadar uzandığını görünce, insan, ülkenin büyüklüğünü anlayabilir.

 

Topraklarının çoğu bu nedenle Tropikal kuşaktadır. Bununla beraber, ülke, Amazon bölgesinin nemli sıcaklığı, Kuzeydoğunun “Sertão” bölgesinin kuru sıcaklığı, ve kıyı bölgelerinin nefis sürekli ılık ikliminden, yaylaların çoğu bölgelerindeki serin akşamlar ile kış aylarında kar ve don olaylarının meydana geldiği güneydeki ılıman iklime kadar çok değişik iklimlere sahiptir.