TARİH

Brezilya, 1500 yılında Portekizli  denizci  Pedro Álvares Cabral tarafından keşfedildi ve üçyüz yıldan daha uzun bir süre Portekiz sömürgesi olarak kaldı. Brezilya 1822 yılında Portekiz’e karşı bağımsızlığını ilan etti. Önce Imparatorluk daha sonra da 1889’da Cumhuriyet oldu. Sömürge döneminin başlangıcında Brezilya’nın ilk başkenti Salvador’du, ancak 1763’te Rio de Janeiro’ya taşındı. 1960’ta Brasília, Federal Hükümetin bulunacağı başkent olarak ilân edildi.

 

Brezilya’nın Portekiz tarafından sömürge haline getirilişi Avrupalı sakinlerinin kendi yaşam tarzlarını ortaya koydukları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Afrika kolonizasyonlarindan esas itibariyle farklı bir şekilde olmuştur. Avrupalı yeni göçmenlerin, çoğunlukla da Portekiz asıllı olanların, Brezilya’nın bağımsızlığına kadar sürekli akışı olmakla birlikte Avrupalı, yerli ve Afrikalı unsurlar arasında başlangıçtan itibaren herbirinin gerçek Brezilya uygarlığını oluşturmak üzere önemli katkıları ile hızlı bir entegrasyonu mevcuttu.

 

Brezilya’daki göçmenlerin kazançlarının büyük bir bölümünün 17’nci yüzyıl boyunca Portekiz krallığınca ellerinden alınmasına kızmasıyla Brezilya milliyetçiliğinin ilk heyecanları duyulmaya başlandı. Daha 18’nci yüzyılın sonlarına gelinmeden, “Tiradentes” olarak tanınan Brezilyalı Joaquim José da Silva Xavier Fransız İhtilali ve Amerikan Bağımsızlık Savaşının ideallerinden esinlenen bir ihtilal girişimine (“Inconfidência Mineira” - Minas Komplosu) kalkışınca, sözkonusu duygular açıkça dile getirilmiş oldu. Sonunda Brezilya’nın bağımsızlığı elde edildi, ancak büyük ölçüde Portekiz Kraliyet Ailesinin 1808’de Brezilya’da zorunlu sürgüne mahkum edilmesi sonucunda... Napolyon’un Portekiz’i istilası sarayın Brezilya’ya taşınmasına neden oldu. Bundan sonrası, yani, siyasî bağımsızlık; özellikle ülke Genel Valiliğe yükseltildiği ve bir ölçüde otonomi verildiği için çabuk ve nisbeten basit bir adımdı.

 

7 Eylül 1822’de, ailesinin geri kalan kısmının yurduna dönmesi üzerine Genel Vali olarak Brezilya’da kalan Portekiz kralı Kral João VI’nın oğlu ve Portekiz tahtının varisi Prens Pedro, Lizbon’un, Brezilya’nın artan otonomisini azaltma girişimini, kolonyal toplum yönetim sektörünün de desteği ile reddetti. Brezilya’yı bağımsız imparatorluk olarak ilân etti.

 

Dom Pedro ilk imparator oldu, dokuz yıl imparatorluk yaptıktan sonra, 1831’de, ülkeyi hemen hemen 60 yıl yönetecek oğlu Dom Pedro II lehine tahttan feragat etti. Çok kültürlü, meraklı ve ilme düşkün olan Dom Pedro II, Avrupa, Amerika ve Ortadoğuya seyahatler yaptı, 1876’da Lübnan’ı ziyaret etti. Seyahatleri ve zamanın birçok mucidi ve devlet adamı ile temas etmesi Brezilya’nın en son teknolojik gelişmelerle tanışması sonucunu doğurdu. Brezilya Cumhuriyet olunca, 1889’da tahttan indirildi.

 

Brezilya onun imparatorluğu sırasında vilayetlere bölünmüştü. Brezilya’nın eyaletlere bölünmesi Cumhuriyetin ilânindan sonra oldu. Bugün 26 eyalet ve bir Federal Bölge mevcuttur.

 

Devamı...